Login
    
Oogheelkunde \ Leerboek oogheelkunde :
Date : 10/3/2019 12:03:01 PM -Downloads ( 3 ) :

Veel artsen worden in hun dagelijkse praktijk geconfronteerd met oogheelkundige problemen, huisartsen zelfs zeer regelmatig. Verschillende leerboeken circuleren in de geneeskundige opleidingen in Nederland, maar een specifiek op de student geneeskunde gerichte tekst ontbrak. Het Leerboek oogheelkunde voorziet in deze leemte. Leerboek oogheelkunde is een nieuw studieboek dat gebaseerd is op het boek Oogheelkunde van Stilma en Voorn uit de serie Praktische huisartsgeneeskunde. Stafleden van alle oogheelkundige afdelingen van de Nederlandse academische ziekenhuizen, die zich speciaal met het onderwijs aan studenten bezighouden, herzagen ieder één of twee hoofdstukken. Het Leerboek oogheelkunde biedt daardoor op toegankelijke en praktische wijze alle oogheelkundige informatie die een student geneeskunde nodig heeft. Deze uitgave start met algemene hoofdstukken anatomie en fysiologie, anamnese en onderzoek van oogheelkundige klachten. Het boek bevat verder een bespreking van de meest voorkomende oogheelkundige aandoeningen. Daarnaast is er aandacht voor een selectie van zeldzame beelden, zoals retinopathie bij prematuur geboren neonaten en infectieuze uveïtis, die de student in zijn latere loopbaan als behandelaar van patiënten met gerelateerde systeemaandoeningen moet kunnen herkennen. Tot slot wordt een overzicht gegeven van de medicatiemogelijkheden. Het resultaat is een nieuw leerboek met overzichtelijke en praktische beschrijvingen van belangrijke onderwerpen in de oogheelkunde en voorzien van veel nieuwe illustraties. Daarnaast biedt de aankoop van dit boek toegang tot een speciale website. Op deze website is de volledige inhoud van het boek te vinden, aangevuld met interactieve toetsvragen, instructieve video's en aanvullende informatie zoals oogheelkundige artikelen die in het NTvG zijn verschenen. De primaire doelgroep van de auteurs wordt gevormd door de studenten geneeskunde aan de Nederlandse faculteiten. Het Leerboek oogheelkunde biedt echter ook een makkelijk toegankelijk overzicht van de actuele oogheelkunde voor niet-oogheelkundig werkzame artsen en paramedici.

Read More

BookAuthor:  H. Tan (Editor), B.A.E. van der Pol (Editor), J.S. Stilma (Editor) Version : First Edition - Original PDF
Publisher : Bohn Stafleu van Loghum PublishDate :   February 14, 2013 ISBN 978-9031392001
Downlowad : Login